Công Ty TNHH Thủy Điện Đak Lô 1-3

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-08-19

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thủy Điện Đak Lô 1-3 có tên giao dịch DL 1-3 CO.,LTD, tên quốc tế Dak Lo 1-3 Power Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thủy Điện Đak Lô 1-3, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 110.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Võ Thanh Hùng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum, Việt Nam.