Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Game Anh Em

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 1001A Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2018-08-29

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Game Anh Em

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Game Anh Em

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Game Anh Em, tên quốc tế Game Anh Em Entertainment Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Game Anh Em, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Ông) Lê Hy Minh Hải , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 1001A Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Sản xuất đồ chơi, trò chơi