Công Ty TNHH Woei Chuan

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 369F/1 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-05-15

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Woei Chuan

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Woei Chuan

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Woei Chuan, tên quốc tế Woei Chuan Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Woei Chuan, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trang Minh Quân . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 369F/1 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.