Công Ty TNHH Tư Vấn Sinh Sung

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 197, Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2018-05-03

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Sinh Sung

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Sinh Sung

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Sinh Sung, tên quốc tế Sinh Sung Consultant Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Sinh Sung, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Trồng cây lâu năm khác. Với vốn điều lệ 2.600.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Jung Hyon Kun . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 197, Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Trồng cây lâu năm khác
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa