Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 422 Cao Thắng, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-07-24

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp có tên giao dịch EAGLE TEC CO., LTD, tên quốc tế Eagle Corp Training & Education Consulting Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Eagle Corp, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Trường Giang . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 422 Cao Thắng, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: