Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Phong Hoàng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 21/3 Đường Liên Cảng A5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2018-08-23

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Phong Hoàng, tên quốc tế Phong Hoang Electric Game Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Phong Hoàng, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 100.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hoàng Quang Phong , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 21/3 Đường Liên Cảng A5, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Hoạt động viễn thông khác