Công Ty TNHH Theatercraft

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 21 Đỗ Quang, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2018-10-18

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Theatercraft

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Theatercraft

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Theatercraft có tên giao dịch THEATERCRAFT, tên quốc tế Theatercraft Limiited Company và tên đăng ký là Công Ty TNHH Theatercraft, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 100.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Warker Stephen Anthony . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 21 Đỗ Quang, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu