Công Ty TNHH Sealand Technology

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số3/45 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-08-22

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sealand Technology

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sealand Technology

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sealand Technology, tên quốc tế Sealand Technology Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sealand Technology, đang hoạt động trong lĩnh vực Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 8.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Đình Hải Triều . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số3/45 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.