Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngành Nail Las

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 2681 PHẠM THẾ HIỂN, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-10-05

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngành Nail Las

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngành Nail Las

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngành Nail Las, tên quốc tế Las Nail Products Co., Ltd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sản Phẩm Ngành Nail Las, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn tổng hợp. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đoàn Thanh Liêm . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 2681 PHẠM THẾ HIỂN, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: