Công Ty TNHH Phi Hoàng Pro

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: số 205 Đường Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-09-13

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Phi Hoàng Pro

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Phi Hoàng Pro

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Phi Hoàng Pro, tên quốc tế Phi Hoang Pro Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Phi Hoàng Pro, đang hoạt động trong lĩnh vực Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Kiều Phương . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: số 205 Đường Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.