Công Ty TNHH Money2Life Việt Nam

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2018-10-20

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Money2Life Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Money2Life Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Money2Life Việt Nam có tên giao dịch MONEY2LIFE CO.,LTD, tên quốc tế Viet Nam Money2Life Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Money2Life Việt Nam, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Văn Cường , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Quảng cáo
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính