Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hk Fast Express

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 79 Đỗ Đức Dục, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2021-04-02

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hk Fast Express

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hk Fast Express

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hk Fast Express có tên giao dịch Hk Fast Express, tên quốc tế Hk Fast Express Carriage Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hk Fast Express, đang hoạt động trong lĩnh vực Chuyển phát. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Trung Kiên , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 79 Đỗ Đức Dục, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Chuyển phát
  • Vận tải hàng hóa đường sắt
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ