Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Hải Nam Jp

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 465/1/8 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2021-04-05

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Hải Nam Jp, tên quốc tế Cung Ung Hai Nam Jp Human Resources Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Hải Nam Jp, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Giám đốc: Ô/B. Phạm Huy Cảnh , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 465/1/8 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục