Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Lộc Hưng Phát

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 201 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-08-21

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Lộc Hưng Phát

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Lộc Hưng Phát

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Lộc Hưng Phát, tên quốc tế Loc Hung Phat Real Estate Consulting Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Bất Động Sản Lộc Hưng Phát, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 6.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Ngô Bình . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 201 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.