Công Ty Cổ Phần 3D+ Cooperation

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 412 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên quốc tế:

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Ngày hoạt động: 2017-06-05

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần 3D+ Cooperation

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần 3D+ Cooperation

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần 3D+ Cooperation, tên quốc tế 3D+ Cooperation Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần 3D+ Cooperation, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Với vốn điều lệ 6.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Nguyễn Anh Danh , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 412 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu