Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ 1 - K02 - Bca

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-11-01

Giới thiệu doanh nghiệp

Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ 1 - K02 - Bca, tên quốc tế Boi Duong 1 - K02 - Bca Profession And Training Center và tên đăng ký là Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ 1 - K02 - Bca, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Phan Công Côn . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: