Trại lâm nghiệp Tiên Phong - Ba Vì

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Xã Tiên Phong,, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2005-12-01

Giới thiệu doanh nghiệp

Trại lâm nghiệp Tiên Phong - Ba Vì, tên quốc tế Trai lam nghiep Tien Phong - Ba Vi và tên đăng ký là Trại lâm nghiệp Tiên Phong - Ba Vì, đã hoạt động hơn 19 năm trong lĩnh vực kinh tế Trồng cây hàng năm khác. Với vốn điều lệ 2.100.000đ. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Quang Nhượng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Xã Tiên Phong,, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: