Hộ Kinh Doanh Nông Sản Phong Hưng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: SN01, NGõ 16, ĐườNG CHIếN THắNG, THôN ĐOàN KếT, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2021-07-12

Giới thiệu doanh nghiệp

Hộ Kinh Doanh Nông Sản Phong Hưng, tên quốc tế Ho Phong Hung Agricultural Business và tên đăng ký là Hộ Kinh Doanh Nông Sản Phong Hưng, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Xuất bản phần mềm. Giám đốc: Ô/B. Phí Văn Hưng , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: SN01, NGõ 16, ĐườNG CHIếN THắNG, THôN ĐOàN KếT, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Xuất bản phần mềm
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động thú y