Cửa hàng vàng bạc Ngọc Sinh

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 46 Tổ 4 - Thị trấn Xuân mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD:

Ngày hoạt động: 1997-04-01

Giới thiệu doanh nghiệp

Cửa hàng vàng bạc Ngọc Sinh, tên quốc tế hang vang bac Ngoc Sinh Door và tên đăng ký là Cửa hàng vàng bạc Ngọc Sinh, đã hoạt động hơn 27 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất kim loại màu và kim loại quý. Giám đốc: Ô/B. Cửa hàng vàng bạc Ngọc Sinh . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 46 Tổ 4 - Thị trấn Xuân mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam.