Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 90, đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2020-05-13

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma, tên quốc tế Cma Real Estate Invesment and Consulting Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản Cma, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Hà Văn Quân , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 90, đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động tư vấn quản lý