Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 234, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Tên quốc tế:

Tổng giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-03-10

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng, tên quốc tế Test Chuc Danh Cho A Hoang Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Test Chức Danh Cho A Hoàng, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Với vốn điều lệ 1.500.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn A Hợp . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 234, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.