Công Ty TNHH Mai Động - Thanh Trì

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-08-30

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mai Động - Thanh Trì

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Mai Động - Thanh Trì

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mai Động - Thanh Trì, tên quốc tế Mai Dong – Thanh Tri Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Mai Động - Thanh Trì, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 50.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Tý . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Vực, Xã Thanh Liệt, Huyện Thạnh Trị, Hà Nội, Việt Nam.