Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Learnova Vietnam

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 5/97 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2020-07-15

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Learnova Vietnam, tên quốc tế Learnova Vietnam Education Technology Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Learnova Vietnam, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Vũ Ðức Thành , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 5/97 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Xuất bản phần mềm
 • Hoạt động viễn thông khác
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Cổng thông tin
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Đào tạo cao đẳng
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục