Ban Quản Trị Nhà Chung Cư No17-3 Kđt Sài Đồng

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: tòa nhà chung cư No17-3 KĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2020-10-14

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban Quản Trị Nhà Chung Cư No17-3 Kđt Sài Đồng, tên quốc tế Ban Quan Tri Nha Chung Cu No17-3 Kdt Sai Dong và tên đăng ký là Ban Quản Trị Nhà Chung Cư No17-3 Kđt Sài Đồng, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Đinh Thanh Tùng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: tòa nhà chung cư No17-3 KĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: