Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vũ Long

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 17 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 28-07-2010

Ngày hoạt động: 2010-08-01

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vũ Long, tên quốc tế Tu van va Xay dung Vu Long Company Limited và tên đăng ký là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vũ Long, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Trồng rừng và chăm sóc rừng. Giám đốc: Ô/B. Phạm Văn Viên . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 17 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại: