Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quang Mộc

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 58 Cổ Mân Mai 4, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-03-23

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quang Mộc, tên quốc tế Quang Moc Construction And Design Consultant Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quang Mộc, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Phạm Hiền . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 58 Cổ Mân Mai 4, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam.