Công Ty TNHH MTV Progress

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Khu Ero Village, Bằng Lăng 5, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2017-08-25

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH MTV Progress có tên giao dịch PROGRESS CO.; LTD, tên quốc tế Progress One Number Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Progress, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Huỳnh Thanh Tùng , doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Khu Ero Village, Bằng Lăng 5, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Giáo dục mầm non
  • Giáo dục tiểu học
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
  • Hoạt động chăm sóc tập trung khác