Công Ty TNHH MTV Pine Field

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 65 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2017-10-05

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH MTV Pine Field có tên giao dịch PINE FIELD, tên quốc tế Pine Field Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV Pine Field, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 100.100.000đ. Giám đốc: (Ông) Matsubara Akimori . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 65 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Ngành nghề kinh tế

  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày