CtyTNHH một thành viên Lê Thị Bé Mười

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 512/10, CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 21-11-2008

Ngày hoạt động: 2009-02-01

Bản đồ đến địa chỉ CtyTNHH một thành viên Lê Thị Bé Mười

Bản đồ đến địa chỉ CtyTNHH một thành viên Lê Thị Bé Mười

Giới thiệu doanh nghiệp

CtyTNHH một thành viên Lê Thị Bé Mười, tên quốc tế mot thanh vien Le Thi Be Muoi CompanyLimited và tên đăng ký là CtyTNHH một thành viên Lê Thị Bé Mười, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Giám đốc: Ô/B. Lê Thị Bé Mười . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 512/10, CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: