Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Bé Châu

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Bé Châu có tên giao dịch CÔNG TY TNHH MTV SƠN BÉ CHÂU, tên quốc tế Son Be Chau Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Bé Châu, đã hoạt động hơn 9 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 90.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Bá Châu Giới Tính: Nam Sinh Ngày: 26/12/1955 Dân Tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam 6190 9329(Chính) Ngành, Nghề Chưa Khớp Mã Với Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam Loại Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân: Chứng Minh Nhân Dân Số Giấy Chứng Thực Cá Nhân: 360064326 Ng . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 032/15, Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động viễn thông khác