VăN PHòNG Dự áN HUYệN(DPMO) GIồNG TRÔM

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Người sáng lập:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2009-10-01

Bản đồ đến địa chỉ VăN PHòNG Dự áN HUYệN(DPMO) GIồNG TRÔM

Bản đồ đến địa chỉ VăN PHòNG Dự áN HUYệN(DPMO) GIồNG TRÔM

Giới thiệu doanh nghiệp

VăN PHòNG Dự áN HUYệN(DPMO) GIồNG TRÔM, tên quốc tế VaN PHoNG Du aN HUYeN(DPMO) GIoNG TROM và tên đăng ký là VăN PHòNG Dự áN HUYệN(DPMO) GIồNG TRÔM, đã hoạt động hơn 14 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Giám đốc: Ô/B. Dự án DBRP và giám đốc là Ô/B Ô/B. Nguyễn Văn Thắng. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Bến Tre, Việt Nam. Điện thoại: