Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Bt.4364.ts

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: ấp 3, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Bt.4364.ts, tên quốc tế Thanh Cong Bt.4364.ts Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Công Bt.4364.ts, đang hoạt động trong lĩnh vực N/A. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị My . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: ấp 3, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam.