Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tuyên

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 189 Chợ Tấn Lợi, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-02-12

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tuyên, tên quốc tế Vang Kim Tuyen Business Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tuyên, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Hoàng Tuyên . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 189 Chợ Tấn Lợi, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang, Việt Nam. Điện thoại:

Ngành nghề kinh tế

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Hoạt động cấp tín dụng khác