Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Hai Tiên-Kim Chạch

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 476, ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, An Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 05-07-2013

Ngày hoạt động: 2013-07-04

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Hai Tiên-Kim Chạch có tên giao dịch DNTN TIệM VàNG HAI TIêN-KIM CHạCH, tên quốc tế Hai Tien-Kim Chach Gold Shop Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp TN Tiệm Vàng Hai Tiên-Kim Chạch, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Giám đốc: Ô/B. Trần Thị Năm . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 476, ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, An Giang, Việt Nam. Điện thoại: