Công Ty TNHH A Phúc Hà Gia

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Số 476-478, Ấp Vĩnh Khánh 1, Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Điện thoại:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-07-04

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH A Phúc Hà Gia

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH A Phúc Hà Gia

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH A Phúc Hà Gia, tên quốc tế A Phuc Ha Gia Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH A Phúc Hà Gia, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hà Quang Phúc . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Số 476-478, Ấp Vĩnh Khánh 1, Xã Vĩnh Tế, Thành phố Châu Đốc, An Giang, Việt Nam. Điện thoại: