Giáo dục khác chưa được phân vào đâu ở Đà Nẵng

Các công ty Giáo dục khác chưa được phân vào đâu mới ở Đà Nẵng

08 Nguyễn Thông, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà

143 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê

169 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ

16 Cẩm Bắc 9, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ

05 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu

Số 05 đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê

678-680 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

Số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu

864 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ

356/19 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn

22 Bàu Mạc 9, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu

25 Tiên Sơn 15, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu

68 Mai Am, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu

354/44 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu

Số 5 đường Bàu Hạc 1, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê

149 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

123 Nguyễn Hữu Dật, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu

239B Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê

208B Nguyễn Duy Trinh, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn

70 Nguyễn Đức Trung, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê

36 Trương Chí Cương, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu

Lô 6 – B2.1 KDC Kho Thiết Bị Phụ Tùng An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

K424 H29/54 Ông Ích Khiêm, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê

90 Ngô Tất Tố, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu

125-127 Hùng Vương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu

38 Nguyễn Thị Định, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà

K2/36 Phan Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn

190/25 Ông Ích Khiêm, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê

K98/36 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà

Lô 53 Nguyễn Thức Tự, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn

K02/H19/34 Bàu Trảng 7, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê

169/25/1 Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà

19 Nguyễn Đức Trung, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê

32-34 Bàu Năng 2, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu

K68/5 Tiểu La, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu

02 Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà

440 Ông Ích Khiêm, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê

K86/41/10 Phạm Nhữ Tăng, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê

106 Cao Xuân Dục, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu

70/20-70/22 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê

05 Nguyễn Xuân Nhĩ, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu

Số 141 Hàn Thuyên, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu

243/95 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê

222 Phù Đổng, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ

08 Hà Văn Tính, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu

K38/9 Nguyễn Duy Hiệu, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà

43 Đào Tấn, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu

K233/27 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu

27 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê

39 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu

Tìm kiếm công ty