BQL Dự án -N-VNM-2014-5251 Hội LHPN tỉnh Yên Bái

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Tổ 26, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2015-01-01

Bản đồ đến địa chỉ BQL Dự án -N-VNM-2014-5251 Hội LHPN tỉnh Yên Bái

Bản đồ đến địa chỉ BQL Dự án -N-VNM-2014-5251 Hội LHPN tỉnh Yên Bái

Giới thiệu doanh nghiệp

BQL Dự án -N-VNM-2014-5251 Hội LHPN tỉnh Yên Bái, tên quốc tế BQL -N-VNM-2014-5251 Hoi LHPN Yen Bai Province Project và tên đăng ký là BQL Dự án -N-VNM-2014-5251 Hội LHPN tỉnh Yên Bái, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Thu Hà . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 26, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: 0293853434