Hình của Vũ Văn Quý

Vũ Văn Quý

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Điện An Bình

Địa chỉ cty: Thôn 9 Đan Điền (tại nhà ông Vũ Văn Quý), Xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Sửa thông tin