Hình của Trương Minh Hoàng

Trương Minh Hoàng

Chức vụ: Chủ sở hữu / Giám đốc

Công ty:
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Địa chỉ cty: Số 288, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại:
Fax:
Sửa thông tin