Hình của Trần Thị Bé Tư

Trần Thị Bé Tư

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Điện thoại:

Công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân 694 Vĩnh Phú

Địa chỉ cty: Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam, Huyện Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin