Hình của Trần Quốc Khởi

Trần Quốc Khởi

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: 44/14, Lê Hồng Phong, P Bình Thủy, , Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Điện thoại:

Công ty:
Công ty CP dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khôi

Địa chỉ cty: 44/14, Lê Hồng Phong, P Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ
Sửa thông tin