DNTN Tân Phú

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: Tân Phú, Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Tên quốc tế:

Giám đốc:

GPKD: , ngày cấp 03-04-1998

Ngày hoạt động: 1998-04-01

Bản đồ đến địa chỉ DNTN Tân Phú

Bản đồ đến địa chỉ DNTN Tân Phú

Giới thiệu doanh nghiệp

DNTN Tân Phú, tên quốc tế DNTN Tan Phu và tên đăng ký là DNTN Tân Phú, đã hoạt động hơn 25 năm trong lĩnh vực kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: Ô/B. Phạm Văn Sương . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: Tân Phú, Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam.