Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho

MST doanh nghiệp:
Địa chỉ cty: 45 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Giám đốc:

Kế toán:

Ngày hoạt động: 2012-12-19

Bản đồ đến địa chỉ Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho

Bản đồ đến địa chỉ Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho có tên giao dịch Ban QL dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho, tên quốc tế Ban QLDA Nang cap DT vung DBSCL-Tieu du an TP My Tho và tên đăng ký là Ban QLDA Nâng cấp ĐT vùng ĐBSCL-Tiểu dự án TP Mỹ Tho, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc);. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hoàng Đảm . Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi ở địa chỉ: 45 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam.