Thôn 3, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Bản đồ đến Công Ty Cổ Phần Mắc Ca Kon Tum