Hình của Phan Thành Sơn

Phan Thành Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Getlife

Địa chỉ cty: 184A Trịnh Đình Trọng, Phường Phú Trung, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin