Hình của Phan Quang Tiến

Phan Quang Tiến

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Sửa Chữa Khãi Hoàn

Địa chỉ cty: 22/10 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ, Việt Nam, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ
Điện thoại:
Sửa thông tin