Hình của Phạm Quang Thành

Phạm Quang Thành

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Vmass

Địa chỉ cty: 380/71/2 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin