Hình của Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Văn Quyết

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Mắc Ca Kon Tum

Địa chỉ cty: Thôn 3, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô, Kon Tum
Điện thoại:
Sửa thông tin