Hình của Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Bến Xe Tàu Hậu Giang

Địa chỉ cty: Quốc lộ 61, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin