Hình của Nguyễn Ngọc Tâm

Nguyễn Ngọc Tâm

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Và Xây Dựng Ktc

Địa chỉ cty: 25/1/10 Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin